Projekty

Projektowanie oraz uzgadnianie projektów drogowych

Wykonawstwo

Prowadzenie robót budowlanych, nadzór oraz kontrola wykonywanych prac

Nadzory

Sprawowanie nadzorów inwestorskich i autorskich

Kosztorysy

Opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych, kosztorysów na roboty dodatkowe

O nas

Jesteśmy inżynierami z doświadczeniem wspartym praktyką przy realizacjach kompleksowych usług w zakresie infrastruktury drogowej.
Mamy doświadczenie związane z projektowaniem autostrad oraz dróg i ulic wszystkich klas technicznych, placów, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych od etapu Koncepcji do Projektu Budowlanego i Wykonawczego. Posiadamy także doświadczenie przy koordynacji międzybranżowej zarówno w fazie projektowej jak i w wykonawczej, w przygotowaniu przedmiarów, kosztorysów, opracowaniu specyfikacji technicznych. Współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami z innych branż z uprawnieniami projektowymi i wykonawczymi. Posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej. Pracujemy w oparciu o nowoczesne oprogramowanie z wykorzystaniem specjalistycznych i zaawansowanych technik komputerowych.Dzięki temu możemy zagwarantować klientom kompletne usługi w obszarze projektowania, nadzorów i doradztwa technicznego.

Paweł Szymański

mgr inż.; od 10.2003 do 06.2008 r.
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
kierunek studiów: budownictwo,
specjalność: budowa dróg i mostów

Łukasz Widalski

mgr inż.; od 10.2003 do 06.2008 r.
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
kierunek studiów: budownictwo,
specjalność: budowa dróg i mostów

Projekty

 • Współpraca projektowa przy projekcie budowlano – wykonawczym drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, odcinek Kaczkowo – Korzeńsko
 • Współpraca projektowa przy projekcie budowlano – wykonawczym autostrady A4 na odcinku Tarnów – Rzeszów (A)
 • Współpraca projektowa przy projekcie budowlano-wykonawczym autostrady A2 Stryków – Konotopa odc. A od km 365+261,42 do km 394+500 (A)
 • Współpraca projektowa przy projekcie budowlano – wykonawczym autostrady A2 Stryków – Konotopa odc. B od km 394+500 do km 411+465,8 (B)
 • Przygotowanie materiałów do pozwolenia na użytkowanie dla odcinka autostrady A2 Stryków – Konotopa odc. B od km 407+323 do km 411+465,80
 • Koordynacja prac przy współpracy z geodetami, branżystami, podwykonawcami i siłami własnymi na odcinku autostrady A2 Stryków – Konotopa odc. B od km 407+323 do km 411+465,80
 • Bieżące kontrolowanie podwykonawców oraz sił własnych w zakresie wykonywania prac zapewniających zgodność ich przebiegu z dokumentacją techniczną na odcinku rozbudowy drogi DK – 7 Kielce – Chęciny
 • Przygotowywanie dokumentacji roszczeniowej oraz bieżąca identyfikacja napotkanych utrudnień w realizacji robót na odcinku rozbudowy drogi DK – 7 Kielce – Chęciny
 • Współpraca projektowa przy projekcie budowlanym drogi DK16 – południowej obwodnicy Olsztyna (GP)
 • Dokumentacja projektowo – kosztorysowa ciągu pieszego wraz z zatokami parkingowymi wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 722 w miejscowości Lesznowola
 • Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy drogi powiatowej 1626W na odcinku Skurów – Oczesały
 • Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy przepustu pod drogą powiatową w miejscowości Trojanów gmina Mrozy
 • Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy przepustu pod drogą gminną w Domaniewicach
 • Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy dróg wewnętrznych na osiedlu domów jednorodzinnych w Wyśmierzycach
 • Przebudowa ul. Szkolnej w Białobrzegach
 • Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy ul. Składowej, Kościelnej, Szkolnej
 • Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy ul. Bocianiej, ul. Nowej w Suchej
 • Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy ul. Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Kopernika
 • Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy ul. Kopernika na odcinku od ul. Świętokrzyskiej
 • Współpraca projektowa przy projekcie budowlano – wykonawczym budowy dróg wewnętrznych osiedla domów „Osada Śnieżka”, obręb Łomnica, gmina Mysłakowice
 • Współpraca projektowa przy projekcie budowlano – wykonawczym budowy drogi wewnętrznej osiedla domów dwurodzinnych „Villa EMO” we Władysławowie, gm. Lesznowola
 • Projekt zagospodarowania terenu przy budowanej hali magazynowo – montażowo – biurowej oraz projekt dwóch zjazdów z ul. Szynowej w dzielnicy Białołęka
 • Projekt zagospodarowania terenu przed Platinium Business Park w Warszawie (róg ul. Domaniewskiej i Wołoskiej)
 • Projekt zagospodarowanie terenu przy ul. Dynarskiej w Warszawie
 • Projekt budowy dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi, placem manewrowym oraz chodnikami wzdłuż projektowanego budynku biurowo – produkcyjnego w miejscowości Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska
 • Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy zatok parkingowych przy ul. Zgrupowania AK w Warszawie
 • Dokumentacja projektowa budowy parkingów wzdłuż ulicy Rogalskiego w Warszawie
 • Dokumentacja projektowa wykonania parkingów przy ul. Pirenejskiej w Warszawie
 • Projekt zagospodarowanie terenu przy ul. Dynarskiej w Warszawie
 • Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy zatok parkingowych przy ul. Reymonta i ul. Sądowej w Białobrzegach
 • Projekt budowlano – wykonawczy: „Utwardzenie placu bazy Posterunku Energetycznego w Wolbromiu przy ul. Łukasińskiego 32”
 • Projekt budowlano – wykonawczy budowy trzech przepustów wraz z budową dróg leśnych w leśnictwie Szczypiorno, gmina Pomiechówek
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy stawu w Pobiednej

Projekt budowlano-wykonawczy budowy dróg wewnętrznych osiedla domów „Osada Śnieżka”, obręb Łomnica, gmina Mysłakowice

Projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi wewnętrznej osiedla domów dwurodzinnych „Villa EMO” we Władysławowie, gm. Lesznowola

Projekt zagospodarowania terenu drogi krajowej nr 70 i dróg dojazdowych, wchodzący w zakres opracowania projektu budowlano-wykonawnczego autostrady A2 Stryków – Konotopa, odcinek B od km 394+500 do km 411+465,8 (B)

Projekt budowlano-wykonawczy „Utwardzenie placu bazy Posterunku Energetycznego w Wolbromiu przy ul. Łukasińskiego 32”

Wykonawstwo

Referencje

 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  Klient 1
 2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  Klient 2
 3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  Klient 3
 4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  Klient 4
 5. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  Klient 5

Kontakt

ul. Prosta 20, Skierniewice 96-100

+48 664 719 882 (Paweł) i +48 512 425 611 (Łukasz)

info@inzynieria-drogowa.pl

 
Powrót do strony głównej